Práce

Viola Hertelová : Slepá místa měst

Autor: Viola Hertelová
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2020

Města. Žijeme v nich a obklopují nás s takovou mírou samozřejmosti, že se pomalu a jistě stávají přirozeným lidským prostředím. Na pozadí tohoto jevu však struktura dnešních měst prochází zásadní zkouškou. Pod vlivem zvětšování a růstu sídel v kombinaci s tlakem na rychlou výstavbu, rozvojem developerství i nedostatečně promyšleným urbanismem se ucelenost měst proměňuje v architektonické shluky podobné potrhanému patchworku. Ve městech tak vzniká spousta slepých míst - nevyžádané prázdnoty jak fyzické tak estetické - jež přetváří ducha prostoru a genia loci v pouhý stín sebe sama. Ve fotografickém souboru se snažím o zachycení slepých míst a jejich atmosféry ve městech. Bloudím vylidněnými čtvrtěmi, procházím kolem domů bez oken či dveří, sleduji se zadrženým dechem nesmyslné bourání, procházím se po sutinách. Smutku se nebráním ani z pozice studenta architektury, nýbrž z pohledu člověka. Strohost, chlad a odtažitost, jež ve formách architektury nacházím, chci předat divákovi nejen prostřednictvím subjektivně laděného dokumentárního pojetí, avšak hlavně jako určitý apel. Projektem bych chtěla zároveň upozornit v co se mohou naše města změnit, nebudeme-li se o ně zajímat a starat. Jedině zájem společnosti a iniciativa totiž může ochránit prostředí v němž žijeme.