Práce

Petr Hasal : Humor v současné české fotografii

Autor: Petr Hasal
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Aleš Kuneš
Oponent: Petr Velkoborský
Inventární číslo: Bc - 207/04
Rok: