Práce

Leszek Kowalski : "Pilgrim"

Autor: Leszek Kowalski
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2020

Oto zestaw fotografii wykonanych w okolicach Jasnej Góry w mieście Częstochowa. To reportażowo-dokumentalne utrwalenie postaci pielgrzymujących do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Czarnej Madonny, najświętszego obrazu Polaków i jednego z najbardziej znanych wizerunków Maryi na świecie. Moim głownym założeniem było ukazanie osobowości bohatera, który w swej bezgranicznej wierze i ufności w Boga, swój los składa w jego ręce i - nie zważając na ryzyko pandemiczne - podejmuje rolę pielrzyma do częstochowskiego sanktuarium. Ważne było także dla mnie ukazanie katolickiego folkloru, zanikającego w laicyzującej się stopniowo Polsce, co jest szczególnie widoczne w Częstochowie i okolicach Jasnej Góry. Ogólna liczba gorliwie wierzących, praktykujących i zaanagażowanych katolików z roku na rok sukcesywnie w Polsce maleje, dlatego bohaterowie moich fotografii i przedstawiane na nich sceny stanawią silny kontrapunkt wobec laickiej rzeczywistości.