Práce

Konrad Bryczek : The Office

Autor: Konrad Bryczek
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2020

Plochou tohto príbehu je pocit odcudzenia v neosobnom, sterilnom priestore. Tento priestor metaforický zodpovedá tomu aký typ práci sa v ňom vykonáva. Moju pozornosť pripútali rôzne objekty a miesta ktoré by mali nejakým spôsobom izolovať zamestnancov. Sú to napr. malé priestory kde je možné zatelefonovať alebo si oddýchnuť. Ďalšie maju len ohradzovať pracovné miesta v rámci open-space. V prípade že nejaká súkromnosť by bola požadovaná, je ona iluzórna a groteskná. Každá osoba, ktorá je v kancelárii, je stále elektronicky sledovaná. Na druhej strane, mame mobilne steny a rôzne objekty ktoré ohradzujú počítače a ľudí. Tato korporačná krajina podľa mňa dobre zobrazuje dnešný trend priestorového plánovania (napchavánia), mam pocit že je v tom niečo neosobne a dočasné. Osou tohto príbehu sú fotky jedla – jeho vzhľad symblozuje masovosť a umelosť.