Práce

Marta Szymanowska : Hydra

Autor: Marta Szymanowska
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2020

Budeme-li nahlížet na člověka z hlediska jeho vztahu k sobě samému a k druhým lidem, můžeme říci, že totožnost představuje hlavní regulační mechanismus jeho psychosociálního fungování jako jedince. Zásah do nezávislosti a soudržnosti identity má destruktivní vliv na emocionální pohodu jedince a jeho sebevědomí. Je proto pochopitelné, že pokud saháme do arzenálu obranných mechanismů, vynakládáme veškeré úsilí na to, aby naše představa o nás samotných zůstala zachována. Budujeme mohutné hráze a komplikované systémy, abychom zabránili průniku konfliktních a ohrožujících aspektů psychického života do našeho vědomí, vyrovnali psychologickou nepohodu a ochránili náš idealizovaný obraz vlastního já. Tyto obranné mechanismy jsou přirozenými psychickými strategiemi, jejichž úkolem je nás chránit před zkušenostmi, které jsou pro nás obtížné, náročné, nepřijatelné. V přírodě však nic nemizí. Zavržená skutečnost odsunutá do podvědomí dříve nebo později najde svůj výraz. Vytlačení nepohodlných zážitků může přinést dočasné zdání stability, ty se však později ozvou s dvojitou silou jako znovu obživlé hlavy hydry. Unikáme-li před konfrontací a žijeme-li v přesvědčení, že vše máme pod kontrolou, v nejméně vhodném okamžiku zjistíme, že zeď, na jejíž stavbu jsme vynaložili tak mnoho úsilí, je pouze provizorní hradba, barikáda z kostek lego.