Práce

Zuzana Capoušková : Luděk Vojtěchovský

Autor: Zuzana Capoušková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Pavel Mára
Inventární číslo:
Rok: 2020

Ve své teoretické bakalářské práci zaznamenávám fotografický i soukromý život fotografa Luďka Vojtěchovského. Představuji vývoj jeho fotografické tvorby od dob dospívání do současnosti v kontextu dobového fotografického dění. Text je doplněn i vzpomínkami a myšlenkami z osobních rozhovorů s autorem.

Zuzana Capoušková: Luděk Vojtěchovský (PDF soubor)