Práce

Viktor Kubiak : Sen o monarchii

Autor: Viktor Kubiak
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Michal Szalast
Inventární číslo:
Rok: 2020

Polské monarchistickéhnutí sdružuje přes tisíc lidí a tisíce příznivců. Ačkoli je to nejznámější anejlépe organizovaná skupina polských monarchistů, existuje mnoho dalších lidí,kteří jsou nejen fascinováni, ale podobně se snaží šířit myšlenku monarchie. Jsou to často barevní a zajímaví jedinci, kteří díky svému zájmu mají dobřezavedené znalosti polské historie i kultury. Ačkoli je s nimi někdo shovívavěshledán, bere své aktivity vážně, což si často klade za cíl aktivovat avzdělávat ostatní. Prostřednictvím hranolu své činnosti chtějí ukázat, jak lzebohatou historii země využít k vybudování její silné budoucnosti.