Práce

Tomek Gola : Módní fotografie v Polsku v 60. letech 20. století

Autor: Tomek Gola
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Štěpánka Stein
Inventární číslo:
Rok: 2020

Tato práce má za cíl prozkoumat rozvoj polské módní fotografie v politickém zřízení, které ji vůbec nepřálo, tedy v komunismu. Analýza se omezila na 60. léta 20. století. V popisovaném období docházelo k základním společenským a politickým změnám po celém světě. Ovlivnily každou oblast života - včetně módy i fotografie - proto je také v úvodu obsažena stručná analýza tohoto desetiletí. V popisovaném tématu nemůže chybět samotná móda, která byla v Polské lidové republice do jisté míry politickým jevem. Pro pochopení vlivu komunismu na módní fotografii bylo nejdříve nutné načrtnout její obecný charakter a dynamiku vývoje ve světě. Po takovéto přípravě se bylo možné pustit do hlubší analýzy fenoménu. Ukazuje se, že módní fotografie v 60. letech 20. století v Polsku zůstává stále málo prozkoumaná a popsaná. Nejdůležitějším nástrojem při výzkumu dané problematiky se ukázaly být rozhovory vedené s fotografy tvořícími před déle než půl stoletím. Celá řada reflexí se objevila po pročtení obrovské spousty zdrojových tiskových publikací. Prostřednictvím důkladné analýzy všech získaných informací směřuje k vyslovení objektivního hodnocení vlivu komunistického zřízení na módní fotografii.

Tomek Gola: Módní fotografie v Polsku v 60. letech 20. století (PDF soubor)