Práce

Arkadiusz Lawrywianiec : Polští Židé ve fotografii Polish Jews in photography

Autor: Arkadiusz Lawrywianiec
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo:
Rok: 2020

Tématem této práce je fotografický obraz Židů v Polsku od začátku 20. stoleti do současnosti. Práce představí publikace, muzejní sbírky a profily fotografů, kteří vytvořili široký fotografický obraz židovské společnosti v Polsku.

Arkadiusz Lawrywianiec: Polští Židé ve fotografii Polish Jews in photography (PDF soubor)