Práce

Ivana Šestáková : portréty

Autor: Ivana Šestáková
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Vladimír Novotný
Inventární číslo:
Rok: 2020

Soubor deseti minimalistických portrétu osobností města Zlína je základní a prvotní myšlenka, která je úzce spjata s identitou tohoto mêsta. Hlavní premis teto práce spocivá v zachycení průřezu generacemi, ktere pochází ze stejného prostředí, jsou tvarováni stejnou mentalitou, kulturou,ale přitom jejich osobnost vyjadruje silného ducha a individualitu. Klíčovým tématem je individualita osobnosti žijící v homogenním prostředi malého města, známé svou historii ,kde individualita byla silně potlacována. Baťův Zlin je oslavován pro svou pedantickou organizaci a efektivní výrobu obuvi, v nichž obyvatele byly součásti této mašinerní produkce žijící v uniformite a konvenci. Tato intimní zpověď je tichy protest a reflexe nad timto dědictvím. Vizualni jazyk a uhel pohledu jsou v souladu. Neutralita jak v obraze, tak v přístupu k fotografovaných subjektů je zásadní. Nediskriminuji věk, pohlaví a ani rasu. Zachycuji portrétované zbavené jakehokoli stereotypního zařazení ve společnosti, nepouzivám oblečení jako pomůcky k určení identity těchto jedinců. Jsou to diskretni portréty osvobozeny od předsudku a socialni hierarchie. Tvurčí kreativita k vytvoření tohoto konceptu spociva v nekompromisní čistotě formy. Model je na bílém pozadí snímán z en face, do pasu. Přímý pohled do objektivu s bílym neutrálním pozadím. Pět žen má oblečený jednotny tělovy ùbor, muži jsou odhaleni do půl pasu. Pro docílení jemnosti je použito osvětlení v kombinaci umělého zábleskoveho světla s denním rozptýleným světlem. Těmito prostředky chci vyjádřit čistý co nejpravdivější a nejprirozenější obraz. Nutné je take podotknout význam velikosti formátu a pomyslná hra pohledu mezi modelem a divakem. Velikost formátu fotografie 100x60cm umocňuje fyzickou přítomnost těchto portrétů a zkracuje tak vzdálenost mezi objektem a divákem. Oko objektivu a hluboké pohledy modelu zavadí diváka primo do jejich duše.očním kontaktem navazují intimitu s pozorovateli a provokujÍ k dialogu. Vyjadření individuality těmito výrazovými prostředky je vyjadrenim vzdoru, jemnosti, pravdy a hloubky.