Práce

Ivana Šestáková : GABINA

Autor: Ivana Šestáková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Pavel Mára
Inventární číslo:
Rok: 2020

Ve své teoretické bakalářské práci představuji profesní i soukromý život současné české fotografky Gabiny Fárové. Zasazené v kontextu dobových i uměleckých souvislostí. V průběhu necelých čtyřiceti let autorčiny tvorby nebyla vydaná žádná ucelená publikace podobného rozsahu. Většinu informací čerpám z našich společných rozhovorů se samotnou autorkou.

Ivana Šestáková: GABINA (PDF soubor)