Práce

Iwetta Dziewiałtowska-Gintowt : Revize

Autor: Iwetta Dziewiałtowska-Gintowt
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo:
Rok: 2020

Projekt „Revize“ je druh fotografického performanceu, jehož záměrem je umožnit divákovi, jež se na portrét dívá, revidovat své dojmy v konfrontaci se sdělením, jaké přináší zobrazovaná osoba. Portrét je vyjímečný obraz, jehož podmětem je jiný člověk se všemisvými jedinečnými fyzickými rysy, osobností a tajemstvím pocitů. I když se předpokládá, že v procesu portrétování existuje určitá interakce mezi portrétujícím a portrétovaným, v přijímacím procesu je jediným zdrojem vytváření významu divák. Proces pohledu na portrét jiného člověka je nevyhnutelně poznamenán projekcí myšlenek, předsudků a vlastních emocionálních stavů. Záměrem mého projektu bylo vytvořit možnost interakce mezi divákem a zobrazovaným subjektem. Projekt je cyklem opakovaných portrétů a fotografií sklenic s vodou, v nichž se odráží emoční rozpoložení portrétovaných osob. Popis realizace projektu: Od října 2019 do konce února 2020 jsem dokumentovala zkoušky divadelního představení v divadle v norském Stavangeru. Při této zakázce jsem požádala herce, aby se zúčastnili mého experimentu s portrétem. Každého z nich jsem během této doby mnohokrát portrétovala. Před provedením portrétu jsem se jich zeptala, jestli jsou šťastní. Prosila jsem, aby se místo přímé odpovědi na tuto otázku pokusili naplnit sklenici vodou, což jim dá jistou možnost škálování, změření jejich pocitu štěstí. Tato činnost se odehrávala mimo dosah mého zorného pole, před provedením portrétu, na takovém na místě, které poskytovalo každému dostatek soukromí. Po portrétu jsem fotografovala sklenici. Portrétovaní nedostali žádné pokyny, jak by měli na fotografii pózovat. Často jsem byla ohromena dívajíce se na portrét a na sklenici vody, kterou po sobě portrétovaný zanechal. Časem došlo k významným změnám emocí u těch, kdo se do projektu zapojili. Setkávala jsem se s nimi několikrát, vždy jen kvůli jedné fotografii, a viděla jsem, že pokaždé přemýšlejí o něco déle, jak sklenici naplnit, všimla jsem si, jak se snaží být co nejpřesnější. Postupem času se tato setkání stávala pro obě strany tíživější.