Práce

Iwetta Dziewiałtowska-Gintowt : Den, kdy nikdo nezemřel“ Adama Broomberga a Olivera Chanarina jako antiteze klasické válečné fotoreportáže

Autor: Iwetta Dziewiałtowska-Gintowt
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Jan Brykczynski
Inventární číslo:
Rok: 2020

Cílem mé práce je konceptuální analýza díla Adama Broomberga a Olivera Chanarina ve vztahu k ideji klasické válečné reportáže. Krize tohoto fotografického žánru je výsledkem nejen vnějších omezení, na něž narážejí současní fotoreportéři, ale také vyčerpání se konvenčního způsobu představování, kultivovaného a upřednosťnovaného po desetiletí. „Den, kdy nikdo nezemřel“ se v tomto pojetí stal důležitou součástí diskurzu o stavu současné válečné fotoreportáže, stejně jako o fotografickém obrazu jako takovém.

Iwetta Dziewiałtowska-Gintowt : Den, kdy nikdo nezemřel“ Adama Broomberga a Olivera Chanarina jako antiteze klasické válečné fotoreportáže (PDF soubor)