Práce

Malgorzata Skrzypczy : Fotografie předmětů v souvislosti s traumatem na vybraných příkladech umělkyň, které v Polsku tvořily po roce 2000.

Autor: Malgorzata Skrzypczy
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Michal Szalast
Inventární číslo:
Rok: 2020

Práce představuje téma fotografie předmětů v kontextu traumat. Představuje tvorbu vybraných umělkyň, které tvořily v Polsku po roce 2000 a které se touto problematikou zabývají. Výběr příkladů má za cíl ukázat traumata spojená s událostmi z dětství, se smrtí milovaného člověka, se životem občanů města v době, kdy jsou terorizováni vrahem, s krizí v zemi, a také traumata zaznamenaná v archivech Ústavu soudního lékařství Jagellonské univerzity Collegium Medicum. Ve své práci také představuji realitu a změny polské fotografie tváří v tvář s rokem 2000, které ovlivňují její vývoj a mění náhled mladých umělců. Na vybraných příkladech také ukážu, jak běžným jevem se tehdy stalo fotografování předmětu, a jak důležitým a zajímavým nástrojem, umožňujícím vyjádřit se k mnohým otázkám, se pro umělce po roce 2000 předmět stal.

Malgorzata Skrzypczy: Fotografie předmětů v souvislosti s traumatem na vybraných příkladech umělkyň, které v Polsku tvořily po roce 2000. (PDF soubor)