Práce

Matej Tokár : Otec

Autor: Matej Tokár
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Michal Szalast
Inventární číslo:
Rok: 2020

Cieľom práce je dokumentárnymi fotografiami zachytiť život otca, jeho činnosti, prejavy a prostredie v ktorom sa jeho život odohráva.