Práce

Anna Veronika Křížová : Prisma

Autor: Anna Veronika Křížová
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Štěpánka Stein
Oponent: Peter Korček
Inventární číslo:
Rok: 2020

Skleněný hranol, rozkládající světlo se v přeneseném smyslu používá jako hledisko či úhel pohledu a tím je i má práce ve vztahu ke klimatické krizi. Souvztažnost člověka a vody je v době antropocénu stěžejním tématem. Místo kritiky společnosti, chci akcentovat i pozitiva, která dokládají lidské souznění s tímto živlem. Cílem práce je rozvířit diskuzi na toto téma a popularizovat environmentální smýšlení. Adjustace: Konfrontuji křehkost vodní hladiny s neustálým technologickým vývojem, který je spolu s usurpací krajiny znamením této doby. První část práce je tvořena z abstraktních fotografií na transparentních sklech různých velikostí. Druhá část dokládá aktuálnost klimatického dění, které atakuje ze všech stran – obsah i myšlenku vyobrazuji v televizních obrazovkách, kde jsou naopak snímky s charakterem informativním. Anna Veronika Křížová Praha 2020