Práce

Anna Veronika Křížová : VODA v době antropocénu skrze umění fotografie

Autor: Anna Veronika Křížová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo:
Rok: 2020

Cílem práce je předložit a posléze ověřovat hypotézu, podle které není antropocén pouze dobou destrukce přírody člověkem – lidstvem, ale rovněž časem, kdy se více než kdy jindy v této vazbě zamýšlíme nad důsledky svého chování. Tezi chci demonstrovat na vybraných příkladech aktuálních fotografických tendencí v souvztažnosti člověka a vody.

Anna Veronika Křížová: VODA v době antropocénu skrze umění fotografie (PDF soubor)