Práce

Matej Tokár : Fotografické výstavy v Slovenskej Národnej galérii v Bratislave

Autor: Matej Tokár
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo:
Rok: 2020

Práca sa zaoberá vybranými fotografickými výstavami v Slovenskej národnej galérii v Bratislave po roku 2002. Zamerali sme sa na expozície, ktoré považujeme za významné svojim obsahom, formálnou úrovňou a kultúrno-spoločenským prínosom. Taktiež uvádzame chronologické poradie všetkých fotografických výstav, ktoré galéria uviedla od roku 2002. Stručne zaznamenávame históriu Slovenskej národnej galérie v Bratislave od jej počiatkov v roku 1948 až po súčasnosť.

Matej Tokár: Fotografické výstavy v Slovenskej Národnej galérii v Bratislave (PDF soubor)