Práce

Lujza Marečková : Pavel Pecha

Autor: Lujza Marečková
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo:
Rok: 2020

Vo svojej práci predstavím slovenského fotografa Pavla Pechu, jeho biografiu, roky štúdia a životné udalosti až po súčasnosť. Zameriavam sa v nej na jeho tvorbu, jej vývoj od začiatkov až po terajšiu prácu, aj v komparatívnom pohľade s dobovými trendmi. Pokúsim sa chronologicky zhodnotiť jeho tvorbu, jej vrchol predstavuje najdôležitejšia imaginatívna séria „Moje intuitívne divadlo“, taktiež jeho dokumentárnu sériu či fotografie k zbierke básní od spisovateľa Pavla Řezníčka. Druhá časť práce obsahuje rozhovory rozširujúce pohľad na osobnosť a životné udalosti Pavla Pechu.

Lujza Marečková : Pavel Pecha (PDF soubor)