Práce

Jakub Bors : Kolaz miedzy swiatem materialnym a cyfrowym

Autor: Jakub Bors
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Dita Pepe
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo:
Rok: 2020

Předmětem mé praktické bakalářské práce je vytváření koláží. Vytvářím vlastní formu koláže, kterou jsem vyvinul v posledních několika letech. Jeho nejdůležitějším předpokladem je kombinace tradiční - materiálové formy koláže s digitální koláží. Důležitým prvkem je také použití tradičního skeneru. Foto relace pro tento projekt byla vytvořena ve spolupráci s návrhářem oblečení. Forma koláže odráží materiální a ideologickou vrstvu designu vytvořeného designérem.