Práce

Alicja Labadz : PETRA COLLINS - ŽIVOT A TVORBA

Autor: Alicja Labadz
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo:
Rok: 2020

Předmětem této teoretické práce je představení osobnosti a tvorby mladé fotografky Petry Collins. Soustředíme se v ní na nástin životopisu této kanadské umělkyně, vliv osobních zážitků z období dospívání na její dílo a její umělecký vývoj do roku 2019. Tato bakalářská práce se navíc věnuje tématu ženského pohledu v umění a aktivitám Petry Collins v rámci dialogu o sebepřijetí.

Alicja Labadz: PETRA COLLINS - ŽIVOT A TVORBA (PDF soubor)