Práce

Tomasz Tyndyk : Současná polská divadelní fotografie. Tvorba nebo odraz reality?

Autor: Tomasz Tyndyk
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo:
Rok: 2020

Práce analyzuje divadelní fotografií. Snaží se odpovědět na otázku, jestli je divadelní fotografie autonomním dílem umělce nebo dokumentárním záznamem probíhajících událostí. V této práci bych rád také obsáhl kontinuitu umělecké aktivity fotografů spojených s divadlem. Průkopníků, kteří jako první upozornili na uměleckou, a nejen dokumentární, hodnotu fotografií tohoto typu.

Tomasz Tyndyk: Současná polská divadelní fotografie. Tvorba nebo odraz reality? (PDF soubor)