Práce

Tomasz Tyndyk : Návštěva

Autor: Tomasz Tyndyk
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2020

Cyklus „Návštěva“ je o zoufalství, smrti a nemoci. O mém boji s obrannými mechanismy, které nás před těmito obtížnými situacemi chrání a vzdalují nás od nich. O maskách, které nasazujeme v náročných dobách. O okamžicích, kdy najdeme odvahu ty masky odhodit. O tom, jak je tento proces destruktivní i konstruktivní zároveň. Tento projekt je mým soukromým záznamem v podobě fotografického deníku (2018–2020). Je to příběh o mikro krocích a mikro momentech, které mě vedou k poznání sebe sama a stávají se mými nejcennějšími úspěchy. Je o ztrátě blízkých, o nemoci a mém boji stojící tváří v tvář strachu.