Práce

Karolina Wojtas : PROCEDURA WEJŚCIA DO KLASY

Autor: Karolina Wojtas
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo:
Rok: 2020

przed klasą : 1. Nauczyciel przybywa pod klasę niezwłocznie po dzwonku. 2. Uczniowie ustawieni są w kolejności alfabetycznej. Ustawienie uczniów jest state do końca roku. 3. Uczniowie stoją, nie stykają się, mają plecaki położone na ziemi tuż przy prawej nodze, ręce są ułożone wzdłuż tułowia, patrzą prosto, nie wydają dźwięków i nie wykonują ruchów. 4. Od momentu ustawienia, czyli od stanu możliwego do zaakceptowania (patrz pkt.3) nauczyciel odlicza minutę. Jeżeli uczniowie w ustawieniu wytrzymają minutę, nauczyciel zaczyna wpuszczać kolejne osoby do klasy. Wpuszcza pierwszą osobę, pierwsza osoba wchodzi zajmuje miejsce i siada. Następnie wchodzi kolejna osoba etc. Uczniowie, którzy czekają na wejście stoją na zasadach pkt. 3 5. Nauczyciel wpuszcza kolejno osoby, które spełniają warunki pkt. 3. Osoby, które tych warunków nie spełniają stoją na swoich miejscach. Nie przesuwają się i nie zmieniają swoich pozycji 6. Nauczyciel dla tych uczniów wyznacza kolejną minute. Jeżeli nadal nie spełnia warunków wpuszcza ich mimo wszystko, kolejno do klasy. 7. Jeżeli podczas procesu wchodzenia, któryś z uczniów odezwie się, uczeń powraca swoje miejsce i stoi zgodnie z pkt.3. 8. Ważne: Bezpośrednio po zajęciu miejsc przez uczniów nauczyciel odczytuje regułkę i dodaje ostani punkt: „Uczeń za swoje dobre zachowanie jest nagradzany. Opłaca się dobrze zachowywać„ 9. Nauczyciel niezwłocznie po odczytaniu reguły rozdaje uczniom, którzy poprawnie weszli do klasy żetony. Tylko tym, którzy weszli za pierwszym podejściem 10. Ważne: Formuła jest odczytywana przed każda lekcją. Po odczytaniu formuły zaczyna się lekcja.