Práce

Martina Novozámská : Vztahy české a německé fotografické avantgardy

Autor: Martina Novozámská
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Evžen Sobek
Inventární číslo: Bc - 214/04
Rok: