Práce

Matěj Hard : EVIL & GOOD

Autor: Matěj Hard
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2011

Jeden jediný pohled nám běžně stačí, abychom si člověka zařadili mezi dobré nebo špatné, slušné nebo nevychované či hodné nebo zlé. Je to tak snadné? Kdo je hodný, kdo je zlý a čím by se měl člověk při "škatulkování" druhých řídit? Máme vůbec právo soudit druhé podle tak pomíjivých a povrchních atributů jakými jsou vzhled a styl? Soubor EVIL & GOOD představuje portréty mých známých a přátel, kteří se samy stylizovali, tak jak si každý z nich představuje sama sebe jako nejvíce dobrého a naopak nejvíce zlého člověka . To jaký je kdo ve skutečnosti ve fotografiích nehledejte, jelikož to v nich ani najít nelze. Člověka leckdy nepoznáte ani po několika letech, natož po několika letmých pohledech. Mým záměrem bylo vytvořit tento soubor jako jistý apel na širší veřejnost ve smyslu, aby ostatní neposuzovali pouze podle zjevu nebo aktuálního stavu. Potetovaný člověk může mít skutečně dobré srdce, stejně tak i člověk, který propadl tvrdým drogám. Naopak člověk ve společenských šatech nebo sympaťák venčící roztomilého psíka může být zlý a zkažený.