Práce

Hana Čermáková : Konzervace ve fotografii

Autor: Hana Čermáková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Pavel Scheufler
Oponent: Miroslav Myška
Inventární číslo: Bc - 231/05
Rok: