Práce

Iva Stránská : FOTOGRAFICKÝ ČASOPIS SOURCE

Autor: Iva Stránská
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo:
Rok: 2021

lem mé diplomové práce o fotografickém časopise Source je představit historii časopisu a jeho vývoj, jak se měnil po obsahové, ale i grafické stránce. A také kteří fotografové se v něm objevilli ať už s prezentací porfolia, v recenzi na jejich výstavu či knihu a nebo v podobě rozhovoru s nimi.

Iva Stránská: FOTOGRAFICKÝ ČASOPIS SOURCE (PDF soubor)