Práce

Daniel Laurinc : Ľavé oko Martina Kollára

Autor: Daniel Laurinc
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo:
Rok: 2021

Diplomová práca Ľavé oko Martina Kollára sa zameriava na fotografickú dráhu slovenského fotografa a kameramana, Martina Kollára. Práca je chronologicky rozdelená na dvadsiatich kapitol, v ktorých prichádza k hĺbkovej analýze Kollárových súborov od začiatkov až po jeho posledný projekt Long Stroll. Diplomová práca kontextualizuje Kollára tak v rámci Slovenska a strednej Európy, ako aj v širšom, celosvetovom meradle.

Daniel Laurinc: Ľavé oko Martina Kollára (PDF soubor)