Práce

Marián Eliáš : MÓDNA FOTOGRAFIA VO VYBRANÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH PERIODIKÁCH DO ROKU 1939

Autor: Marián Eliáš
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Ondřej Durczak
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo:
Rok: 2021

Cieľom bakalárskej práce je priblížiť módnu fotografiu používanú v československých periodikách najmä v období 20. a 30. rokoch minulého storočia. Medzi vybrané časopisy patria Eva, Salon, Pestrý týden, Letem světem - obrázkový týdeník a Měsíc. Práca rozoberá ponuku a dopyt, hospodársky a politický vývoj prvej republiky a vplyv na odevný sektor. Základom práce je spracovaná databáza, pomocou ktorej je jasne viditeľný počet používaných módnych fotografií v jednotlivých periodikách a aj množstvo fotografií jednotlivých autorov. Na základe týchto informácií je jasne viditeľné, ktorý autor bol v ktorom periodiku najaktívnejší. Analýza však pracuje aj s fotografiami, ktorých autor nie je známy. Všetko bude jasne viditeľné v grafoch, ktoré náležia danému periodiku alebo autorovi. Práca obsahuje taktiež medailóny najvýznamnejších módnych domov tej doby, ale aj fotografov, ktorí tento žáner fotografovali.

Marián Eliáš: MÓDNA FOTOGRAFIA VO VYBRANÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH PERIODIKÁCH DO ROKU 1939 (PDF soubor)