Práce

Jan Dytrych : GALERIE FOTOGRAFIC 2003 - 2020

Autor: Jan Dytrych
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo:
Rok: 2021

Bakalářská práce se zabývá galerií Fotografic a jejím působením na pražské kulturní scéně. Zachycuje vznik a postupný vývoj tohoto výstavního prostoru. Zaměřuje se na přerod komerčně zaměřené galerie na etablovanou kulturní instituci, kurátorský koncept i doprovodný program. V práci jsou uvedeny výstavy realizované v letech 2003–2020 a stěžejní z nich jsou podrobně rozebrány. Součástí hodnocení výstav jsou i ukázky vystavených děl a instalací.

Jan Dytrych: GALERIE FOTOGRAFIC 2003 - 2020 (PDF soubor)