Práce

Barbora Reichova : Fotograf Miroslav Martinovský

Autor: Barbora Reichova
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

Tématem mé teoretické bakalářské práce je život a tvorba českého fotografa Miroslava Martinovského, který patřil k osobnostem české novinářské fotografie 70. let 20. stol. Zabývá se vývojem jeho fotografické tvorby od dob dospívání až do současnosti a poodhaluje i jeho osobní život.

Barbora Reichova: Fotograf Miroslav Martinovský (PDF soubor)