Práce

Martin Straka : LENA JAKUBČÁKOVÁ

Autor: Martin Straka
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Peter Korček
Inventární číslo:
Rok: 2021

Bakalárska práca sa zameriava na fotografickú tvorbu slovenskej fotografky Leny Jakubčákovej. Práca je rozdelená do 13 kapitol, v ktorých odhaľuje autorkin pohľad na život a spôsob premýšľania skrze médium fotografie. Práca obsahuje analýzu jednotlivých fotografických cyklov. Jej úprimný záujem o ľudí ju v tvorbe posúva medzi uznávaných dokumentaristov. Práca tiež kontextualizuje Lenu Jakubčákovú v rámci slovenských dokumentárnych fotografov

Martin Straka: LENA JAKUBČÁKOVÁ (PDF soubor)