Práce

Jan Dyntera : Barva ve fotografii

Autor: Jan Dyntera
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Petr Velkoborský
Oponent: Miroslav Myška
Inventární číslo: Bc - 235/05
Rok: