Práce

Ing. Petra Jeřábková : Teens’ Lockdown

Autor: Petra Jeřábková
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Ondřej Durczak
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

Teens’ Lockdown Petra Jeřábková Klauzura, 1. ročník ITF 20/21 Dospívající sourozenci v nucené izolaci v souvislosti s pandemií koronaviru. Namísto vy-hlíženého uvolnění, po roce trvajících nařízení a omezení, vyhlašuje vláda ČR vůbec nejtvrdší opatření v boji s nákazou na území celé republiky. Omezuje pohyb osob v rámci katastru obcí na tři týdny. Školy, sport i služby zůstávají i nadále uzavřené. Petr, student 3. ročníku gymnázia v Praze, ve školním roce 2020/21 strávil ve škole celkem 33 dní, on-line výukou pak 140 dní. 9 let se věnuje karate, v témže roce zameškal 188 tréninkových hodin. Amálie, studentka 1. ročníku gymnázia v Praze, ve školním roce 2020/21 strávila 38 dní ve škole, on-line výukou pak 135 dní. 5 let se věnuje synchronizovanému plavání, v témže roce zameškala 442 tréninkových hodin.