Práce

Ing. Adrián Švec : Social Dilemma

Autor: Adrián Švec
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

SK Prečo ľudia majú zbrane? Prečo ľudia v rozvinutých spoločnostiach majú zbrane? Čo ich motivuje k ich vlastníctvu? Ako ich minulosť, detstvo, pop kultúra, prípadne prostredie v ktorom vyrastali ovplyvnilo? Narodil som sa v spoločnosti, kde zbrane boli skoro všadeprítomné, normálne. Dnes spoločnosť vlastníctvo zbraní odsudzuje, ich držiteľov sa bojí. Týmto projektom pozorujem, kto títo ľudia sú, ako vypadajú, aké majú zamestnanie. Účelom mojej práce nie je zbrane propagovať, ani ich zatracovať. Účelom je začať diskusiu.