Práce

Renáta Süssová : Canisterapie

Autor: Renáta Süssová
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. Dotek a jeho přítomnost pozitivně působí na zdraví člověka, vyvolává úsměv na tváři a dobrou náladu, zlepšuje fyzický i psychický stav. V současné době se canisterapie využívá nejvíce při práci se seniory a malými dětmi. Terapie se může účastnit jen pes, který je v dobrém psychickém a zdravotním stavu. Musí mít veselou, ale i mírnou povahu a hlavně ochotu spolupracovat.