Práce

Andrea Krymláková : Obrysy reality

Autor: Andrea Krymláková
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

Tyto fotografie dávají průchod mému přemýšlení nad významem předmětů, jež nás obklopují. V momentální kapitole mého života se jedná o předměty původně zcela cizí, pronajaté, a o cestu k nim – k jejich podstatě, se kterou bych se mohla ztotožnit. Tam, kde již označení předmětu i jeho obvyklá náplň začíná postrádat smyslu, zjeví se věc nově definovaná. Jejím významem je po minimalisticky laděné preparaci vizuální podoby jen hmota. Předměty se stále zdají familiární, lze jim dokonce přisoudit leckteré vlastnosti. Ovšem nepoznáváme je zcela – musíme jít za obvyklá označení nesoucí obvyklý význam. Nestačí zjednodušené a běžně aplikované koncepty, nestačí černobílé vidění – zůstává z předmětů jen šeď a kontury, z reality zbyl náznak. Chtěla jsem dát význam hmotě, abych mohla pochopit své neživé okolí. Chtěla jsem, aby z něj ke mně promlouvalo jen to nejpodstatnější – jeho obrysy.