Práce

Marcin Giba : Tvorba Krzysztofa Gierałtowského

Autor: Marcin Giba
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Dita Pepe
Inventární číslo: Bc - 238/05
Rok: