Práce

Lenka Trčková : Fragmenty světla

Autor: Lenka Trčková
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

K mému věku patří hledání si vztahu k sobě samé, jak k podobě duševní, tak k fyzické schránce, která často bývá předmětem k souzení, jak z mé strany, tak mého okolí. Převážně abstraktní forma fotografie, ale také kresby či malby, mi pomáhá nalézat pozitivní vztah nejen k mému zevnějšku. Možná to je právě to částečné ukrývání linií těla za kousky přírody, která je pro mě nejcennější prostředím nebo splynutí těla s paprsky světla zachycenými v citlivé vrstvě filmu.