Práce

Agata Ogierman : TVARY ŽENSTVÍ

Autor: Agata Ogierman
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

Od jisté doby fotografuji ženy kolem mě. Zajímá mě jaký mají postoj ke svému ženství a jak je projevují. Každá je jiná než já a ostatní, ale z nějakého důvodu jsou mi blízké. Nepochybně mají na mě vliv a inspirují mě. Toto téma mě zajímá, protože si sama často kladu otázku: jaká bych měla být? Měla bych se stát ženou, matkou, vystěhovat se, zůstat v Halembě, vařit obědy nebo jet na výstavu?