Práce

Vojtěch Plhák : Otilie

Autor: Vojtěch Plhák
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

Otilie V tomto souboru bych se chtěl zaměřit na život ženy, která zasvětila svůj život bohu. Otilie je šťastný a velice skromný člověk. Stará se o faráře, faru, kostel a obrovskou zahradu, ke které má krásný vztah. Snažil jsem se zaměřit na to co ji současností provází a co všechno zvládá. Hledal jsem a stáhle hledám okamžiky, které beru jakou důležité a které jsou součástí jejího každodenního života. „Protož milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své, i ze všech mocí svých. To jest první přikázaní. Druhé pak podobné toto: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.“ Marek 12:30–31