Práce

Karolína Zítková : Život s asistencí

Autor: Karolína Zítková
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

Karolína Zítková Život s asistencí (1. ročník), 2021 Fotografický soubor zachycuje střípky ze života ženy s kvadruplegií. Je zaměřený na ukázky osobní asistence, kterou jí poskytuje také moje maminka. Ivana Marešová vystudovala práva, mnoho let se věnuje sociálně-právnímu poradenství a jeho rozvoji ku prospěchu občanů se zdravotním postižením. Snímky byly pořízeny od ledna do června 2021. Ukazují cituplné ruce mé maminky, domácí a nejbližší prostředí Ivanina bydliště.