Práce

Jan Jedlička : Česká meziválečná fotografie architektury 1918 - 1938

Autor: Jan Jedlička
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Aleš Kuneš
Inventární číslo: Bc - 241/05
Rok: