Práce

Tomasz Böhm : Natura jest artystka

Autor: Tomasz Böhm
Výstavní soubor za 4. ročník
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

PŘÍRODA JE UMĚLEC Série fotografií, které se snaží zobrazit síly přírody jako umělec. Příroda ve své nekonečné podobě usiluje o nejkrásnější a nejdokonalejší kompozice, tvary, formy a uspořádání prostoru. Jejími nástroji jsou kámen, hlína, stromy nebo voda. Díla přírody mají charakter soch, instalací, obrazů - téměř stejně jako jejich protějšky vytvořené člověkem. Člověkem nedotčená místa mají svou neposkvrněnou krásu a lze je považovat za umělecká díla, která vzbuzují úctu a obdiv. Fotografie pořízené velkoformátovým fotoaparátem 4x5.