Práce

Kamila Parmová : Džity

Autor: Kamila Parmová
Výstavní soubor za 4. ročník
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

“Džity” Kamila Parmová Tímto souborem se snažím dokumentovat část komunity, která se intenzivně věnuje umění a umělecké tvorbě a zároveň rekreačně užívá omamné látky, což jak většina z nich tvrdí, ovlivňuje jejich tvůrčí práci. Konkrétně jsem se zaměřila na fenomén džit a jejich majitele. Džita neboli schovávačka, krabička, dreambox nebo stash je určena pro úschovu tabáku nebo bylin, ale je klidně možné uschovat v nich cokoliv. Kromě klasických kovových krabiček rozličných tvarů a atraktivních oblíbených motivů (Bob Marley, cannabis) bývají hlavně vzduchotěsné i vodotěsné. Fotografiemi jsem se snažila zdokumentovat individualitu majitelů těchto dreamboxů, odlišnosti se mohou odrážet jak v barvách, oděvech tak i v poloze snímané osoby. Většinou jsem s modely pracovala velmi volně, jejich tváře jsem ponechala v anonymitě, ale ostatně jsem se je snažila zachytit v uvolněné a přirozené situaci, někdy i s minimální manipulací nebo v kompozici podle jejich představ. Zdokumentované osoby jsou převážně rekreační uživatele a zvědaví jedinci, kteří se v mé blízkosti vyskytují nejvíce. Občas při studiu dějin umění slýchávám o autorech ovlivněných při své tvorbě nějakou opojnou látkou, nebo si alespoň pomyslím, že na takovou bizarní představu nebo námět mohl přijít jedině v jiné dimenzi. Tímto se nesnažím propagovat nebo ospravedlňovat užívání jakýkoliv omamných látek, mým zámě-rem je částečně detabuizovat téma drog nebo alespoň na si něj připomenout jako na existující živel v uměleckém prostředí, jelikož je reálnou složkou ovlivňující výtvarnou tvorbu, která díky omamným látkám nabírá jiné úrovně a podoby. Od počátku věků mají omamné látky a umění dlouhotrvající pouto. Drogy v mnoha ohledech a formách hrály významnou roli při tvorbě umění, ať už to byla plastika, hudba, literatura, performance atd. Naše vědomí může být ovlivněno změněnými stavy, které nemusí nutně být vyvolány drogami; meditace nebo duševní onemocnění hrají roli stejně silnou jako užívání návykových látek. Je fascinující pozorovat v dějinách umění vývoj a množství děl vy-tvořených pod vlivem. Čím více se dozvídáme o složitém vztahu mezi uměním a drogami, tím více se přikláníme k otázce, jak moc může být kreativita ovlivněna drogou. Ať už jde o jakoukoliv opoj-nou látku, existuje jednoznačná myšlenka, že drogy podle všeho ovlivňují kreativitu a měly dopad na tvorbu několika ohromujích děl a přispívají k vývoji lidské tvořivé mysli. Mají však drogy skuteč-ně za následek lepší umění? Jisté je to, že látky měnící mysl mohou mít určitou odpovědnost za in-spiraci, jejich účinek je neefektivní bez umělecké esence jednotlivce.