Práce

Anna Veronika Křížová : F60

Autor: Anna Veronika Křížová
Výstavní soubor za 4. ročník
Vedoucí: Štěpánka Stein
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

F60 (2017-2021) Duševní stav vyznačující se disorganizací osobnosti, mysli a emocí. Zásadně narušuje normální psychologické a sociální fungování individua. … přijměme, že patří do našich každodenních životů. Dávám nahlédnout do našeho světa s touhou po přijetí.