Práce

Jan Jurczak : Motanki

Autor: Jan Jurczak
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

Motanki / Jan Jurczak / 2021 Práce jsou výsledkem aktivit s dětmi a jejich opatrovníky prováděných v konfliktní zóně na východní Ukrajině a v polských střediscích pro cizince. Staral jsem se o uklidňující povahu schůzek a udržování vztahů a vytvořil jsem loutky s lidmi v uprchlické krizi. Podle tradice by se po splnění snů měly loutky vrátit k živlům, což dělám společně s dokumentováním celého procesu. Směr mých aktivit je dán plánovanou kampaní pomoci, ve které plánuji prodej fotografií loutek.