Práce

Kateřina Mocňáková : BTW ... Behind The Window

Autor: Kateřina Mocňáková
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

BTW … Behind The Window Nutno říci, že nebýt rámu, není vyváženosti ani dramatického neklidu, bez rámu není uspořádanosti ohrazující nás před neuspořádaností. Miroslav Petříček Okno jako zarámovaný obraz je vstupní brána k příběhu, který se odehrává za ním. Medium nám ale zprostředkovává pouze rámec tohoto příběhu. Můžeme hledat detaily, která nám pomohou odhalit více. Ale i tak jsme omezeni výřezem výhledu a spolehnuti na svou představivost. Skutečnost je zarámována, tedy v uvozovkách. Každý rám, každé ohraničení, každá skutečnost nás zároveň vyzývá k důkladnému prozkoumání tohoto výřezu, tedy zve nás dál… Je pouze na nás samotných, jak moc jsme ochotni se napojit a projít skrz tento rám. Stejně tak toto rámování a ohraničení patří mezi pojmy geografické, kde se planetami, světadíly, zeměmi, městy, ulicemi, domy dostáváme skrz do mikro světů, jež celou soustavu určují. Hranice jako taková nám napomáhá v našem vnímání vytvářet systematičnost světa, zdání, že je tak lépe pochopitelný, uchopitelný, více bezpečný. Za okny máme každý své bezpečí, které si ohraničujeme různými předměty, jenž nás identifikují v daném místě a daném čase, v dané situaci.