Práce

Katarzyna Białoń : Zbuduje nowy dom

Autor: Katarzyna Białoń
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

Kasia Białoń Postavím nový dům Výstavni soubor I 2020/2021 Pokaždé, když stavím nový domov, cítím se bezpečněji. Začal jsem stavět domy v době velké vnitřní krize související s přehodnocením konceptu vztahů s blízkou osobou. Byl to čas vzdát se pohodlí a iluzorního bezpečí. Chtěl jsem si vybudovat své místo ve fyzickém i duševním prostoru. Definujte své hodnoty - odtud symbol domu - nejbezpečnější prostor, kde se konají nejdůležitější, intimní události. Stavba prvního domu začala v nejistém okamžiku. Útočiště jsem hledal intuitivně, pod vlivem emocí a událostí, které mě vedly k vnitřní stabilitě. Výsledný dům vyčnívá ze svého okolí, je strohý, nesedí s přírodou, což je druhé nejdůležitější téma této práce. Domy jsou postaveny v přírodním prostoru - nejblíže našim kořenům, v místě, kde v kontaktu s přírodním prostorem vstupujeme do přímého vztahu se sebou samým bez jakýchkoli sociálních a kulturních norem.